O mně

Sub heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Můj příběh

BIO.

Michaela Říhová, (Micha Heyoka Artist), je vizuální umělkyně původem z Prahy.

Vystudovala obory „Interaktivní média ve výtvarném umění“ a v Anglii „Filmovou režii“. Během studií se začala věnovat technikám nových médií, site specific umění a nezávislé filmové produkci. Již od rané tvorby se zabývala otázkou ženství. Absolvovala seminář psaní od Roberta McKEE a rozvíjí své znalosti v oblasti dramaturgie a videomappingu. Také se věnovala scénickému tanci pod vedením Dory Hoštové či Věry Ondrašíkové.

Její film „OVERCOMING MARS“ byl oceněn zvláštní cenou poroty na mezinárodním filmovém festivalu v Norsku.

Pracovala na českých i zahraničních filmových a video projektech (Carnival Row, Forum 50, Ministerstvo práce a sociálních věci ad.).

Založila uměleckou platformu a ateliér „VisualisThink“ (nyní Micha Heyoka Artist). Ve své nynější tvorbě se vrací zpátky ke kořenům, za hranice městského života k univerzálním symbolům a analogovým technikám, řemeslnému umění a práci s přírodními materiály. Mimo jiné má rozpracovanou autobiografickou novelu, mapující její transformační zážitky a hybridní dokument o Augustu Hermannovi.  

„Žít pro mě znamená tvořit.“

Artist statement

Záměr v mých projektech.

Říká se, že v lidskosti je kus božského, a právě touha vystihnout věci mezi nebem a zemí jsou mojí velkou motivací k tvorbě.

Při vytváření projektu ať už vizuálního nebo psaného se obracím k symbolům, pravzorům, které jsou nadčasové a proudí v našich žilách. Zpočátku jsem se věnovala úzce pouze otázce ženství, až postupně jsem začala přemýšlet o tom, jaké hodnoty všechny lidi spojují. Jedná se o archetypy, které se formovali tisíce let a jsou součástí podstaty všech kultur. Archetypy jsou těžko uchopitelné, protože vycházejí z nevědomí a jsou těžko pojmově chápány. Tyto hodnoty se mohou týkat ctností, víry, univerzálních emocí a motivací, které každý v určité životní etapě prožil jako pomsta, vztek, chtíč, soutěživost, patriotismus, idealismus, cynismus nebo jsou obsažené v mytologických příbězích.   

Ve své tvorbě kombinuji syrovost, s prvky magického realismu, takže diváka či čtenáře přenáším do záhadného světa. Často jsou moje projekty postavené na intuici a divák tak objevuje nové vrstvy při každém dalším ponoření do díla.

Mojí inspirací jsou Patti Smith, Terrence Malick či Gabriel García Márquez.    

 

Kdo je HEYOKA?

Heyoka, neboli posvátný klaun a v určitém smyslu blázen byl důležitou součástí společenství již od starého Říma. Blázen v sobě skrývá moudrost. Přichází lidem totiž zrcadlit jejich chování protichůdným chováním. Chápe totiž sílu mysli, a využívá ji k tomu, aby mohl jít proti proudu a lidem ukázal nový úhel pohledu. Bláznovu cestu (symbol „Velkého Tajemství“ v Tarotu) beru jako součást svojí vlastní životní pouti. Před pár lety se můj život se tak nějak zacyklil, provázely to i změněné stavy vědomí, kde moje vnímání světa přestalo mít jasné hranice. Když jsem se pak z celé situace snažila dostat, šla jsem tak trochu hlavou proti zdi. Říkám tomu, že se rozcházela moje duše s tělem. Až v momentě, kdy jsem akceptovala, že se nebudu nutně držet chtíče po dokonalosti a dám volnost svojí protichůdné nátuře, věci se začaly posouvat kupředu. Heyoka je můj osobní totem. Poezie života spočívá v tom, když člověk dokáže proměnit neúnosnou situaci v něco krásného. 

“Být umělcem, znamená věřit v život”. ~ Henry Moore

PORTFOLIO

Visualisthink is an aspiring visual-focused creative academy that cultivates the next generation of creators  in the industry by honing their craft and in inducing creativity and developing high-valued skills and talent.

© 2022 All Rights Reserved.